Καλή Ανάσταση!!!

                                                              Οι Πλειάδες
                                                               ευχόμαστε
                                              φως ιλαρό να φωτίζει τον δρόμο
                                                της προσωπικής  ανάστασης
                                                         κάθε ανθρώπου!!!
                                                Όποιος ποτέ του δεν αγάπησε, θ” αγαπήσει στο φως.
                                                                                                                  Γ. Σεφέρης